You are here: Home page » Information » You Tube Videos » Orkaan

Orkaan

Dit filmpje werd gemaakt door Tornado-jagers. Het werd uiteindelijk een waarschuwing op het dakgebinte stevig te verankeren op een ICF-constructie.
De constructie bleef staan .. maar het dak is weg.

De andere woning, in Houtskelet-bouw werd volledig opgetild en vernietigd !!

These are collections of Storm Damage from Hurricane Ike on Crystal Beach Texas near Galvaston. The House that were built on Concrete Piles had 100 percent survival...Concrete and ICF is the only garanty to survive.

Na de doortocht van de orkaan Ike op Crystal Beach Texas vlakbij Galvaston bleven de woningen gebouwd met ICF overreind. Andere constructies zijn verzwolgen door het water.