IsoBriq® : Steenstrips

Kleven van Steenstrips

Steenstrips kleven vindt meer en meer ingang bij het bouwen of renoveren van een woning. Deze worden rechtstreeks op EPS of Neopor aangebracht. Zij betekenen immers een aanzienlijke vermindering van de dikte van de buitenmuur. Voor eenzelfde dikte van buitenmuur kan immers 10cm meer isolatie geplaatst worden.
Voor Isobariq geldt hetzelfde principe