Veiligheid

Veiligheid

Bij brand : Neopor® is chemisch stabiel en bevat brandremmende elementen. Bij brand gaat Neopor® smelten. Bij wegname van de vuurbron stopt het smeltingsproces.
Toxiteit : Een minder bekend fenomeen bij verbranding van isolatiematerialen, is de toxiciteit, oftewel het vrijkomen van giftige gassen. Volgens het gerenommeerde brandinstituut SP in Zweden is isocyanaat een zeer gevaarlijk gas dat bij brand door bouwmaterialen wordt geproduceerd.

Bron: SP, Zweeds nationaal test- en onderzoekinstituut
Bij overstroming : Bij vochtopname is het isolerend vermogen bij minerale wol na 2 dagen gehalveerd. Bij PUR is deze met ruim 22% afgenomen. Bij EPS heeft het vocht zelfs na 2 weken nauwelijks invloed op de isolatiewaarde.

Volledig artikel : http://www.isolatie.info/Vocht

Bron : Bron: BDA – rapport 0139-B-04
Bij aardbeving : Woningen gebouwd met Isolerende bekisting, gevuld met gewapend beton, voldoen aan de strengste eisen. De wapening, berekend volgens de geldende aardbevingsgevoeligheid, bepaald de sterkte van de constructie.

Engels : Concrete Homes Stand Up to Earthquakes

In reinforced concrete construction, the combination of concrete and steel provides the three most important properties for earthquake resistance: stiffness, strength, and ductility.
Bij orkaan of tornado : The single most significant attribute in favor of concrete construction is its structural safety. Implicit in the average lower insurance cost for ICF homes is the understanding that ICF homes better withstand natural disasters, such as hurricanes, tornadoes and floods. ICF homes typically "recover" from hurricanes far quicker than wood-frame homes, as the exterior walls may withstand a hurricane and only a new roof will be required following such an event. In comparison, wood-frame houses in the same areas are usually devastated by hurricanes, meaning
longer rehabitation times for residents and lengthier processing times for insurance claims

From Concrete for Exterior and Structural Walls - InterNACHI
Schimmelvrij : Schimmels in de woning kunnen gezondheidsklachten en stank veroorzaken. Voor een goed binnenklimaat dient het risico op schimmels en bacteriën in gebouwen te worden vermeden.

Kunststofisolatiematerialen met gesloten cellen zijn vochtongevoelig en dragen niet bij aan schimmelvorming. Poreuze materialen zoals minerale wol zijn gevoeliger voor schimmelontwikkeling.

Lees het volledige artikel op : http://www.isolatie.info/Gezondheid

(Bronnen: o.a. Effect of relative humidity on fungal colonization of fiberglass in insulation * Moisture in compact roofs-result of a two stage field survey NBRI)

Radon : Radioactieve straling in woningen is in Nederland volgens een schatting van de gezondheidsraad verantwoordelijk voor ca. 800 sterfgevallen per jaar. De straling is afkomstig uit de bodem en uit bouwmaterialen. (Bron: VROM, dosier Radon)

EPS en PUR hebben geen afgifte van radioactieve straling. Dit in tegenstelling tot materialen zoals steenwol waar geringe maar wel duidelijk meetbare hoeveelheden straling uit vrijkomen. (Bron: Arbeitsgemeinschaft Umweltvertragliches Bauprodukt E.V.)

Lees het volledige artikel op : http://www.isolatie.info/Gezondheid