Comfort

Confort

Behaaglijkheidsgevoel : De huizen gebouwd met Isobriq® hebben zowel overdag als ‘s nachts een zeer behaaglijke binnentemperatuur. Er is geen enkel warmteverlies door koudebruggen of door spleten of kieren.
Storende geluiden : Vergeleken met andere duurzame bouw- systemen (vb. houtskelet) dringen bij IsoBriq® tot 85% minder omgevingsgeluiden door tot de woning.